Café Gimle skål - Dette er en av de få skålene som er bevart fra Gamle Café Gimle. Denne skålen er minst 35 år gammel.

Café Gimle skål – Dette er en av de få skålene som er bevart fra Gamle Café Gimle. Denne skålen er minst 35 år gammel.