Ting Hai Hotells Kaffe kopp - fra 1986 til 2008 av Ting Hai ikke bare en restaurant, men også et hotell. Denne kaffekoppen viser Ting Hais logo da vi fremdeles var et hotell.

Ting Hai Hotells Kaffe kopp – fra 1986 til 2008 av Ting Hai ikke bare en restaurant, men også et hotell. Denne kaffekoppen viser Ting Hais logo da vi fremdeles var et hotell.