Ting Hai Hotells Kaffe kopp – fra 1986 til 2008 av Ting Hai ikke bare en restaurant, men også et hotell. Denne kaffekoppen viser Ting Hais logo da vi fremdeles var et hotell.