Kreditkassen flagg – Dette flagget var en gave fra Kreditkassens banksjef Ulf Onsrud som var en nøkkelperson i å sikre Ting Hais ekspansjon til Gamle Bondeheimen.